Ekvator Ginesi Ekonomi

Halkın büyük çoğunluğu tarım ile uğraşmaktadır. 1996'da Petrol kaynaklarının bulunması ve işlenmeye başlanmasından sonra son yıllarda ülkenin ekonomik gelişimi büyük ölçüde etkilenmiştir. 2004 yılı itibariyle Ekvator Ginesi, Sahra-Altı Afrika ülkeleri arasında 3'üncü büyük petrol üreticisi konumuna gelmiştir. Ormancılık, çiftçilik ve balıkçılık da gayri safi milli hasılayı karşılayan önemli faktörlerdir.
Ülke bağımsızlığını kazanmadan önce, kakao üretiminden yüklü kazanç sağladığı halde, acımasız rejimin altında kötüye giden kırsal ekonomi, tarım gelişim potansiyelini azaltmıştır. Ticari kuruşların sahipleri, çoğunlukla devlet memurları yada memur aile bireyleridir. İşlenmemiş doğal kaynaklar titanyum, demir, manganez, uranyum ve altındır. İhraç ürünlerinin en önemlisi kakaodur. Dış ticaretinin yüzde 75’ini İspanya ile yapar. İspanya, Ekvator Ginesi’nin kakaosuna dünya pazarlarında ödenen fiyatın iki katını ödemekte, daha az gümrük vergisi tatbik etmektedir.