Yüzde 64 oranıyla Colorado halkının arasında yaygın olan din Hristiyanlıktır. Hristiyanlıkta da yüzde 44 oranıyla Protestanlık mezhebi önde gelmektedir, yüzde 19 Roman Katolik, yüzde 3 Mormon olarak belirtilmiştir. Eyaletin yüzde 2’si Musevi, yüzde 1’i de Müslümandır. Hiçbir dinin mensubu olmayanların oranı ise yüzde 25’tir.