Idaho’nun yüzde 67’sini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 1 oranına sahip Müslüman bir nüfus bulunmaktadır. Musevi, Hindu veBudistler yüzde birden az bir orana sahiptir. Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 28’ini oluşturmaktadır.