Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu bölgesine doğru yer alan bir eyalettir. Ohio’nun coğrafi konumu, ekonomik büyüme ve genişleme için oldukça etkilidir. Kuzeyde Erie Nehri, Ohio’ya oldukça uzun bir kıyı şeridi sağlamaktadır. Güney sınırı ise Ohio Nehri tarafından tanımlanmaktadır. Doğuda Pennsylvania, kuzeybatıda Michigan, batıda Indiana, güneyde Kentucky, güneydoğuda ise West Virginia’ya komşudur.