Ohio’nun yüzde 76’sını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 1,3 oranına sahip Yahudi nüfus yaşamaktadır. Yüzde 1 oranında Müslümanın yaşadığı eyalette Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler nüfusun yüzde 17’sini oluşturmaktadır.