Google+

Oklahoma’da Konuşulan Diller

2822 Ağu 2017Lokasyon Detay

Resmi dilin İngilizce olduğu Oklahoma’da nüfusun en az yüzde 92’si sadece İngilizce konuşmaktadır. İkinci en yaygın dil olarak, İspanyolca (veya Creole İspanyolcası) konuşanlar nüfusun yüzde 7,4’ünü oluşturmaktadır. Bunların dışında, 19 bine yakın yerli dili konuşan, 13,5 bin kadar Almanca konuşan ve 11 bin küsur da Vietnamca konuşan vardır.

Oklahoma ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-