Rhode Island’ın yüzde 72’sini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 1 oranında Musevi ve yüzde 0,5 oranlarında Müslüman, Budist ve Hindu yaşamaktadır. Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler nüfusun yüzde 23’ünü oluşturmaktadır.