Wisconsin’in yüzde 81’ini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 0,5’er oranlara sahip Musevi, Müslüman, Budist ve Hindu gibi diğer dinlere mensup kişiler yaşamakta, Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.