Resmi dili İngilizcedir. Bunun dışında en çok konuşulan dil yüzde 4,5 oranıyla İspanyolcadır. İspanyolcayı yüzde 0,8 oranında Hmong dili, yüzde 0,7 oranıyla da Almanca takip etmektedir. Diğer diller ise yüzde 13 gibi bir orana sahiptir.