wisconsin-1808154__340.jpg

Wisconsin eyaleti ekonomik açıdan ABD’nin 21. sırasında yer almaktadır. Özellikle tarım, sağlık ve imalat sektörlerinden beslenen eyalette işsizlik yüzde 3,4 oranındadır. İmalat önemli ölçüde büyük bir katkı sağlamaktadır ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 20’sini oluşturmaktadır, yani tüm eyaletler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Amerika peynirlerinin yaklaşık dörtte birini üretir. Yine tereyağı üretiminin dörtte birini karşılayan eyalet bu konuda da ikinci sırada yer almaktadır. Ulusal olarak birinci sırada yer aldığı ürünler ise; mısır, ginseng ve fasulye çekirdeğidir. Aynı zamanda yulaf, patates, havuç, akçaağaç şurubu ve tatlı mısırın önde gelen üreticilerindendir. Turizm, film ve enerji endüstrisinde de oldukça ileri olan eyalet, ünlü Harley Davidson motosikletlerinin üretiminin yapıldığı yerdir.