Pakistan Ne Zaman Gidilir?

Farklı coğrafi koşulların oluşturduğu iklim bölgesel bazda değişiklik gösterdiğinden, gidilecek bölgeye göre zamanlama değişmektedir. Ancak ülkenin tamamı gezilecekse gitmek için en uygun dönem ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.