Kobustan (Gobustan) Genel Bilgiler / Rehber

Gobustan, Azerbaycan’da bulunan bir şehirdir. Başkent Bakü’nün 90 kilometre batısında konumlanmaktadır. Burası 1930 – 1943 ve 1960 – 1990 seneleri arasında Şamahı bölgesine aitti. Yüzölçümü 1369,4 kilometre kare olan Gobustan’ın toplam nüfusu ise 37,137’dir. Kilometre kare başına düşen insan sayısı 27’dir.
Gobustan, adeta Azerbaycan’ın önemli bir milli parkıdır. Burada günümüze değin pek çok medeniyetin eserleri sergilenmektedir ve bu da turistik anlamda bölgeyi cazip kılmaktadır. Bu bölgede hâkim olan iklim tipi ise ılıman iklimdir. Gobustan kenti bununla birlikte, oldukça iyi kayalık petroglifleri ve çamur volkanlarıyla da bilinmektedir. Bu bölge, milattan önce 8. yüzyıldan beri iskân edilmiştir. Bu bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, tunç devrinden kalma eserler, çeşitli seramik ürünler, silah ve süs eşyaları da bulunmuştur.