Bağdat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dicle Nehri’nin iki yakası üzerine kurulu şehir Bağdat, Irak’ın tam ortasında yer almaktadır. Bağdat ismi, Farsça ‘bag’ (Tanrı) ve 'dād' (verilen) kelimelerinden oluşmuş olup ‘Tanrının verdiği’ anlamına geldiği kabul edilmektedir.  Milattan önce ‘Bagdasa’ olarak anılan şehir, Abbasiler döneminde başkent ilan edilmiş ve cennet şehir, barış şehri anlamlarına gelen 'Medinetu's Selam' ismiyle anılmıştır. Asırlar boyu İslam dünyasının medeniyet merkezi olan Bağdat, İslam öncesi dönemde Babil, Tizpon ve Seleukia gibi şehirlerin yakınlarında kurulmuştur. Bu dönemde Sasanilere bağlı bir şehir olan Bağdat, önemli bir ticaret merkezi olarak bilinmektedir. 634 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiş, 759 yılında ise ticari ve stratejik öneme sahip şehir, Abbasilerin başkenti olmuştur. Abbasiler döneminde şehir yeniden yapılandırılmış ve kanallarla Dicle nehrine bağlanmıştır. 


1055 yılında Selçuklu Devleti tarafından fethedilen şehirde Türk egemenliği hakim olmuştur. Gelişiminin büyük kısmını tamamlayan Bağdat, İslam dünyasının bilim, kültür ve ticaret merkezi haline gelmiştir. 1300’lü yıllarda Timur ve Moğolların istilaları ile şehir büyük ölçüde tahrip edilmiş, büyük bir yıkım yaşamıştır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında şehir Osmanlı topraklarına katılmış ve I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlıların kontrolünde kalmıştır. 1917’de İngiliz kuşatması altına girmiş ve 1921 yılında Irak Krallığı’nın başkenti olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında petrol gelirlerinde artış yaşanmasıyla Bağdat büyük ölçüde gelişmiştir. Körfez Savaşı’nın ardından ABD öncülüğünde kurulan BM güçleri şehri bombalamıştır. Bombardımana maruz kalan şehirde birçok yapı yıkılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde şehir, ABD tarafından işgal edilmiştir.

Tanıtım Videosu: