Dinler Bahçesi

Dinler Bahçesi’nin önemi büyük. Bölgede 2004 yılında açılan Dinler Bahçesi, ortak bir avluya açılan cami, sinagog ve kiliseden oluşmaktadır. Bir hoşgörü göstergesi ve aynı zamanda kardeşliği yansıtan dinlerin buluşmasını sembolize eden bahçe, bir turizm beldesinde açılan ilk ibadet merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Burada hangi dine mensup olursa olsun, herkes kendi bayram ve ayinini istediği gibi gerçekleştirebilmektedir. Kudüs’ten sonra üç büyük dinin buluştuğu yer olarak kabul ediliyor. Antalya’da bulunan ve 2004 yılında yapılan bu bahçede cami, sinagog ve kilise yan yana bulunuyor. Bu tasarım dinlerin birbirine olan hoşgörüsü ve saygısı vurgulanmak istenmiş. Günde ortalama 200 ziyaretçiyi ağırlayan bu bahçe aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Bu bahçedeki camiye “Cennet Bahçesi”, kiliseye de “Ruhullah“ adı verilmiş.