Gabon'da Din ve İnanç

Gabon nüfusunun büyük çoğunluğunu Katolik ya da Protestan mezhebine mensup Hristiyanlar oluşturmaktadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 73’ü Hristiyan ibadetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca ülkede İslam ve Bwiti inancına mensup halkın da yaşadığı ülkede animizm de yaygındır. Ülke nüfusunun yüzde 5’i ise kendisini ateist olarak tanımlamaktadır.