Gabon’un Kısa Tarihi

site_1147_0001.jpg

Dünya tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri Gabon’da yapılan arkeolojik çalışmalar göstermiştir ki ülke sınırlarında M.Ö. 7000 yılına dayanan yerleşim yerleri mevcuttur. Yine dünyanın en eski halklarından pigmelerin bu coğrafyaya gelişi ise M.Ö. 1100 yılına dayanmaktadır. Avrupalıların Gabon’u keşfedişi ise 1474 yılında Portekizli denizci Lopez Gonzalvez’in ülkeye ayak basmasıyla başmıştır.

16. ve 18. yüzyıl boyunca Loango Krallığına bağlı ülke Avrupa imparatorluklarının köle ticaretinde faaliyet gösterdikleri uzun bir geçmişe sahiptir. Fransız kâşif Pierre Savorgnan de Brazza’nın 1875’te ilk sömürge şehri Franceville’i kurmasının ardından Fransız sömürgesine giren ülkede bunun etkileri hala görülmektedir. 17 Ağustos 1960 senesine kadar Fransa etkisinde yaşayan ülke bu tarihte bağımsızlığını ilan etmiştir.