7.000 (24 farklı büyük türden hayvan bulunmaktadır)