Kaliforniya’nın (California) Kısa Tarihi

Avrupalıların bugünkü Kaliforniya’nın bulunduğu bölgeye ilk gelişleri, Yeni Dünya’nın zenginliklerini aramak üzere yola çıktıkları Keşif Çağı’nda olmuştur. 1500’lerde ilk Avrupalı kaşifler bölgeye geldiklerinde, burada 300 bin kadar Yerli yaşamaktaydı. Kuzey Amerika’da hiçbir yerde Kaliforniya’daki kadar çok Yerli dili ve kültürü çeşitliliği bulunmamıştır. Kuzeyde Wiyot, Central Valley’de Yokuts ve güneyde Diegueño başta olmak üzere 100’den fazla kabileye ayrılan bu Yerli topluluklarının nüfusu 19. yüzyıl sonlarına doğru yarıya düşmüştür.
 
İspanyollardan ve Portekizlilerden oluşan ilk misyonerler Kaliforniya’ya 1700’lerde gelmeye başlamışlardır. Bu misyonerler 18. yüzyıl başlarına kadar San Francisco’dan San Diego’ya kadar olan okyanus kıyısı boyunca 21 misyon kurmuşlardır. Dini yayma görevinden fazlasının da icra edildiği bu misyonlarda Yerli topluluklarına ayakkabı, mum, sabun yapımı, at ve sığır bakıcılığı ile ekip biçme gibi el becerileri de öğretiliyordu.
 
1821 yılında yapılan ve Meksika Bağımsızlık Savaşı olarak da bilinen Meksika-Amerika Savaşı’nın ardından, Kaliforniya 25 sene boyunca Meksika yönetiminde kalmıştır. 1846 yılında bağımsız hale gelen Kaliforniya, California Republic (Kaliforniya Cumhuriyeti) adını almıştır. Bundan kısa bir süre sonra, 1848 yılında, Sierra Nevada dağlarında altının keşfedilmiştir. Bununla birlikte “Gold Rush” (Altına Hücum) ortaya çıkmış ve pek çok kişi zengin olma hayalleriyle batıya göç etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda Kaliforniya’nın yerli olmayan nüfusu 2 yılda 15,000’den 300,000’in üzerine yükselmiştir.
 
Bağımsızlığını sadece 4 sene sürdürebilmiş olan Kaliforniya, 9 Eylül 1850’de 31. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katılmıştır.