Dönüşüm Manastırı (Manastır Tepesi)

45412661.jpg

Manastır tepesinin üzerindeki Dönüşüm Manastırı, Türklerin İstanbul’u fethinden sonra bakımsız kalmış ve yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştır. 1722 yılında, o dönemlerde İstanbul’da iş yapan bir grup Sakızadalı tüccar bu manastırın onarım masraflarını tamamen üstlenmiş ve Bizans katholikonunun yerine yeni bir kilise, yanına ise Aziz Paraskevi’ye adanmış bir şapel ekletmişlerdir. Bu kilisenin ikonları Rus yapımıdır ve Sakız adalı tüccarların üstlendiği restorasyon çalışmaları sırasında Patrik III. Jeremias’a Çar Büyük Petro tarafından yollanmıştır. Restorasyon çalışmasından önceki katholikondaki Bizans ikonları ise günümüzde hala İstanbul’da Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde korunmaktadır. Manastırdaki İconostasis ve piskoposluk tahtı, oymacılığın kayda değer örneklerindendir. I. Dünya Savaşından sonra Rus mültecilerin yerleştirildiği bu yapı sonrasında restore edilerek günümüzdeki halini almıştır.