Tarava İklim / Hava Durumu

Tropikal bir iklimin görüldüğü Kiribati'de hava her daim sıcak ve nemlidir. Ancak ekvatora yakınlığından dolayı siklonların dışında kalmaktadır. Hava sıcaklığı ortalaması yıl boyunca 20 derece üzerindedir.