Okyanusya

Okyanusya dört kısımdan oluşur: Avustralya, Melanezya, Polinezya ve Mikronezya. Gerçek bir küçük kıta olan ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında yer alan, Avrupa'nın dörtte üçü büyüklüğündeki Avustralyabu bölgenin en geniş toprağıdır. Melanezya, Avustralya ve Endonezya'nın doğusundaki adaları içine alır. Bu adalara genellikle Yeni Gine de dahildir. Polinezya, Yeni Zelanda takımadaları ile Ekvator'un kuzey ve güneyindeki Orta Büyük Okyanus adalarını kapsar. Mikronezya, Malezya'nın kuzeyindeki takımadaları içine alır. Çeşitli takımadalara dahil olan adalar genellikle kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır ve çoğunlukla yay şeklinde dizilmiştir.

Yüzölçümü açısından en küçük kıtadır. Nüfus açısından ise Antarktika’dan sonra, sondan 2. sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 0,5'i Okyanusya'da yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 5,9'unu Okyanusya kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 3,6'dır. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Avusturalya’da bulunan Sidney'dir. Kıtanın en yüksek noktası 4 bin 884 metre yükseklikteki Puncak Jaya Tepesi’dir. En alçak noktası deniz seviyesinin 15 metre altında olan Avusturalya’nın Eyre Gölü’dür.

Okyanusya adalarının hemen hepsi tropikal bölgededir. Yeni Zelanda takımadalarında, Tazmanya'da ve Avustralya'nın güneydoğusu ile güneybatısında okyanus veya akdeniz tipinde ılıman iklim hüküm sürer. Diğer kısımlarda sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Birçok adanın iklimini doğudan batıya doğru esen kara ve deniz meltemleri yumuşatır. Melanezya adalarının bazılarında sert bir ekvator iklimi hüküm sürer.

Avustralya'daki çok ilkel yerli halkların nüfusu az ve dağınıktır. Avustralya yerlileri yani “Aborjinler”  kıtanın neredeyse her bölgesinde bulunurlar. Salgınlar ve 19. yüzyıl sonunda geleneksel yaşamın bozulmasının sonucu olarak yerli halk nüfusu azalmıştır. Yeni Zelanda, Yeni Gine ve Melanezya'nın bazı adalarında kıvrılmalar ve kırılmalar genellikle çok yenidir ve bu adalarda sık sık deprem olur, yanardağlar püskürür. Bu bölge tektonik olarak aktiftir. Adaların çoğu renkli ve çeşitli mercan resifleri ile çevrilidir. Okyanusya’da yaşayan kıtaya özgü birçok hayvan türü mevcuttur. Kanguru, devekuşu, koala, tazmanya canavarı, dingo, uçan kurbağa bunlardan birkaçıdır.

Okyanusya kıtasında; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca yaygındır. Bunun yanında çok sayıda farklı dil ailelerine mensup yerli diller de konuşulmaktadır. Okyanusya'da baskın din Hristiyanlık'tır. Geleneksel dinlerin çoğu animist ve geleneksel kabile inanışlarına dayalıdır. Son dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda'da hümanizm, ateizm, agnostisizm ve akılcılık yayılmaya başlamıştır.

 

Okyanusya Genel Bilgiler / Rehber

Okyanusya dört kısımdan oluşur: Avustralya, Melanezya, Polinezya ve Mikronezya. Gerçek bir küçük kıta olan ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında yer alan, Avrupa'nın dörtte üçü büyüklüğündeki Avustralya bu bölgenin en geniş toprağıdır. Melanezya, Avustralya ve Endonezya'nın doğusundaki adaları içine alır. Bu adalara genellikle Yeni Gine de dahildir. Polinezya, Yeni Zelanda takımadaları ile Ekvator'un kuzey ve güneyindeki Orta Büyük Okyanus adalarını kapsar. Mikronezya, Malezya'nın kuzeyindeki takımadaları içine alır. Çeşitli takımadalara dahil olan adalar genellikle kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır ve çoğunlukla yay şeklinde dizilmiştir.

Yüzölçümü açısından en küçük kıtadır. Nüfus açısından ise Antarktika’dan sonra, sondan 2. sırada yer almaktadır. Toplam dünya nüfusunun yüzde 0,5'i Okyanusya'da yaşamaktadır. Yeryüzündeki toprağın yüzde 5,9'unu Okyanusya kıtası oluşturmaktadır. Km²'ye düşen kişi sayısı 3,6'dır. En fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehri Avusturalya’da bulunan Sidney'dir. Kıtanın en yüksek noktası 4 bin 884 metre yükseklikteki Puncak Jaya Tepesi’dir. En alçak noktası deniz seviyesinin 15 metre altında olan Avusturalya’nın Eyre Gölü’dür.

Okyanusya adalarının hemen hepsi tropikal bölgededir. Yeni Zelanda takımadalarında, Tazmanya'da ve Avustralya'nın güneydoğusu ile güneybatısında okyanus veya akdeniz tipinde ılıman iklim hüküm sürer. Diğer kısımlarda sıcaklık yıl boyunca yüksektir. Birçok adanın iklimini doğudan batıya doğru esen kara ve deniz meltemleri yumuşatır. Melanezya adalarının bazılarında sert bir ekvator iklimi hüküm sürer.

Avustralya'daki çok ilkel yerli halkların nüfusu az ve dağınıktır. Avustralya yerlileri yani “Aborjinler”  kıtanın neredeyse her bölgesinde bulunurlar. Salgınlar ve 19. yüzyıl sonunda geleneksel yaşamın bozulmasının sonucu olarak yerli halk nüfusu azalmıştır. Yeni Zelanda, Yeni Gine ve Melanezya'nın bazı adalarında kıvrılmalar ve kırılmalar genellikle çok yenidir ve bu adalarda sık sık deprem olur, yanardağlar püskürür. Bu bölge tektonik olarak aktiftir. Adaların çoğu renkli ve çeşitli mercan resifleri ile çevrilidir. Okyanusya’da yaşayan kıtaya özgü birçok hayvan türü mevcuttur. Kanguru, devekuşu, koala, tazmanya canavarı, dingo, uçan kurbağa bunlardan birkaçıdır.

Okyanusya kıtasında; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca yaygındır. Bunun yanında çok sayıda farklı dil ailelerine mensup yerli diller de konuşulmaktadır. Okyanusya'da baskın din Hristiyanlık'tır. Geleneksel dinlerin çoğu animist ve geleneksel kabile inanışlarına dayalıdır. Son dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda'da hümanizm, ateizm, agnostisizm ve akılcılık yayılmaya başlamıştır.