Google+

Arama formu

Lahor Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lahor, Pakistan’ın Pencap Eyaleti'nin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci şehridir.

Lahor Hakkında Bilinmesi Gerekenlerwikimedia.org

LahorPakistan’ın Pencap Eyaleti'nin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci şehridir. Aynı zamanda dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Lahor, Pakistan’ın ekonomik, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezidir.

Bir Hindu efsanesine göre 5. Yüzyılın başlarında Rama’nın oğlu Loh tarafından kurulan kente “Lohavar” adı verilmiştir. 12. yüzyılda Gazneliler egemenliğine giren Lahor, bu devletin başkenti olmuştur. 16. yüzyılın başlarına kadar geçen zamanda birçok kez yağmalanan ve el değiştiren kent, 1524’te Türk – Hint imparatoru Babür Şah tarafından alındıktan sonra altın çağını yaşamaya başlamış ve 1628 – 1657 arasında Şah Cihan hükümdarlığında gelişiminin doruğuna erişmiştir. 

Evrengzib (I. Alemgir Şah) zamanında önemini yitiren Lahor; Evrengzib’in ölümünden sonra Türk – Hint İmparatorluğu’nun çöküş dönemine girmesi üzerine İran hükümdarı Nadir Şah ve Afganistan hükümdarı Ahmet Şah Dürrani’nin istilasına uğramıştır.

Sonraki yıllarda yaşanan kanlı Sih – Müslüman çatışmaları sonucunda Lahor, yarı yıkılmış bir durumda 1849’da İngiliz egemenliğine geçmiştir. Hindistan’ın bağımsızlığını kazanması sırasında (1947) Lahor, Pakistan’a kalmıştır.

Tanıtıcı Video: