Holy Rude (Kutsal Haç) Kilisesi

Holy-Rude-3742.jpg

“Rude” veya “Rood” çarmıha gerilmeyi ifade eden eski bir İngilizce sözcüktür. Buradaki ilk kilise Kral I. David tarafından 1129 senesinde yaptırıldı fakat 1406’da bir yangın sonucu harap oldu. Kısa bir süre sonra İskoç Lordu Chamberlain tarafından yapılan bağışla yeni bir kilise inşa edildi. Kilise kubbesinin güney koridoru ile kulesi, sütunlar, gotik kemerler ve meşe ağacından çatı pek çok değişiklikten sonra dahi ilk yapıldığı şekliyle görünmektedir.

Kilise, cemaat için yeterince geniş olmadığından taş ustası John Coutts’dan ilham alan yerel inşaat ustalarınca Koro (veya Doğu) bölümü 1507 ile 1546 yılları arasında inşa edilmiştir.

1656’da, kilisenin iki papazı ve onları izleyenler arasındaki çekişme nedeniyle belediye ayrı bir bölüm inşa ettirdi. Şu anda bölümler arasındaki geçiş koridoru sayesinde, Doğu ve Batı Kilisesi olarak her biri kendi papazı tarafından idare olunan iki kısım oluşturulmuştur. Bu durum, iki cemaatin tek bir papaz altında birleştirildiği 1935 yılına kadar sürmüştür.

Bunu 1936 – 1940 yılları arasındaki büyük restorasyon takip etti. Bölümleri birbirinden ayıran duvar kaldırıldı, kilisenin iki kısa kanadı genişletildi, geçiş yerine kemerli bir çatı inşa edildi, koro zemininin altında bir toplantı odası ve Kilise İdare Kurulu yapılırken Koro ve Mihrabın döşemesi yükseltildi.

1965 ve 1968 yılları arasında yeni restorasyonlar yapıldı. Bazı pencerelerin oyma taşlarının yenilenmesi, eskiyen taşların değiştirilmesi, bütün taş işlerinin yeniden harçlanması ve ısıtma sisteminin yenilenmesi bu restorasyonla tamamlanmıştır. 1970’de kuledeki altı çan yenilendi ve yerlerine takıldı. Bunlar şimdi manuel ve mekanik olarak çaldırılabilmektedir. 1987 ve 1993 yılları arasında kilise 1,250,000 Pound tutarında büyük bir renavosyandan geçti.

İskoçların Kraliçesi Mary bu kilisede ibadet etti ve John Knox burada vaaz verdi. Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra 1603’de İngiltere’nin I. James’i olan Mary’nin oğlu İskoçya’nın VI. James’i 29 Temmuz 1567’de burada taç giymiştir. Böylece burası Londra’daki Westminster kilisesi haricinde Britanya’da halen ibadete açık olan ve bir taç giyme töreninin yapıldığı tek kilisedir.