Tataristan’ın Kısa Tarihi

Tataristan coğrafyasında kurulduğu bilinen ilk topluluk 700 senesinde Volga Bulgarlarıdır. Bir ticaret topluluğu olan Volga Bulgarları Avrasya, Baltık ve Orta Avrupa ülkeleriyle yakın ilişki içinde olmuştur. 13. yüzyılda Moğolların eline geçen Tataristan bölgesi Volga Tatarları olarak anılmaya başlamış ve Kıpçak Türkleri ile karışmıştır. 16. yüzyılda Rus istilasına uğrayan ülkede o döneme kadarki tüm ibadethaneler yıkılıp katedraller inşa edilmiş ve çok yoğun bir Ruslaştırma çabası başlamıştır. SSCB’nin dağılma sürecinde tam bağımsızlığını ilan eden Tataristan’ın bağımsızlığı henüz tanınmış değildir. 1990 senesinden bu yana Rusya Federasyonu içerisinde Tataristan Cumhuriyeti olarak kabul edilen ülke en son 1994 senesinde Rusya Federasyonu ile arasındaki belli başlı yetki sınırlamalarının olduğu bir antlaşma imzalamıştır.