Tataristan'da Din ve İnanç

Tataristan’da İslam inancı oldukça yaygındır. Özellikle Sünniliğin baskın olduğu Müslüman halk ülkede yaşayan nüfusun yüzde 55’ini oluşturmaktadır. Ülkedeki bir diğer yaygın dini inanç ise Hristiyanlıktır. Hristiyan nüfus ise Rus Ortodoks Kilisesini benimsemiştir.