Abhazya’da Konuşulan Diller

Abhazya’nın resmi dili Abhazca ve Rusçadır. Rusçanın daha ziyade kültürler arası iletişim amacıyla kullanıldığı ülkede Abhazca gündelik hayatta yaygındır. Ayrıca ülkede Gürcüce, Ermenice, ülkenin kuzeybatısındaki yerli halkın konuştuğu Svan dili ve bir diğer etnik grup Megrellerin dili de konuşulmaktadır.