Abhazya’nın Kısa Tarihi

Tarihi çok eskilere dayanan Abhazya’ya Antik Yunan kaynaklarında rastlanmaktadır. Ortaçağ başlarında Bizans İmparatorluğu’nun nüfuz alanı haline gelen Abhazya 1864 senesinde son bulan Kafkas-Rus savaşından büyük hasar almıştır. 1918’de ülke topraklarında kurulan ilk Sovyet yerel yönetimi kurulduktan sonra Menşevik Gürcü saldırısı sonucu ortadan kaldırılmıştır. Bütün direnmelerine karşı 1922’de Gürcistan devletine bağlı olan Abhazya yalnızca özerklik hakkına layık görülmüştür.

Abhazya 1992-1993 seneleri arasında Gürcistanla girdiğin savaşın ardından üzerindeki Gürcü ambargosunu kaldırmıştır. O tarihten sonra ekonomik ve toplumsal açıdan tekrar ayağa kalkmaya çalışan Abhazya özellikle turizm ve tarım alanlarında pek çok yatırım yapmıştır. Hala Gürcistan’la girdiği mücadelenin yaralarını saran Abhazya ile Gürcistan arasında çözüme kavuşturulamamış kriz hala devam etmektedir.

2008 senesinde Güney Osetya Savaşı sonrasında Rusya’nın resmi olarak tanıdığı Abhazya uluslararası alanda hala tüm devletler tarafından tanınmamıştır. Nauru, Nikaragua ve Venazuela’nın da tanıdığı Abhazya hem ekonomik açıdan hem de politik açıdan Rusya tarafından fazla desteklenmektedir.