Georgia n1n yzde 79 unu Hristiyanlar olu_turmaktad1r. Protestanlar1n a1rl1kta olduu corafyada yzde 1 oran1nda Musevi ve yzde 0,5 oranlar1nda Mslman, Budist ve Hindu ya_amaktad1r. Herhangi bir inanca mensup olmayan ki_iler nfusun yzde 13 n olu_turmaktad1r.