pier-beach-1882282__340.jpg

Georgia n1n iklimi nemli bir subtropikal iklimdir. Genelde s1cak ve nemli yazlar1n hakim olduu blgedeki ok yksek noktalar bu aral1a girmeyebilir. Tm eyalet, gl ya1_lar almakta ve zaman zaman kas1rgalar grlmektedir. En uygun dnem nisan sonu ve austos aylar1 aras1ndad1r. Kas1rga riskinin olmad11 ve havan1n s1cak olduu bu dnemde olduka fazla a1k hava festivaline, konserlere, etkinliklere kat1lmak mmkndr. Turistik a1dan yksek bir dnem olmas1 maliyet a1s1ndan biraz fazla olabilir. K1_ aylar1nda gelmek isteyenler iin d_k fiyatlar olduka ekici olacakt1r. Ayr1ca baz1 k1_ etkinliklerine de kat1lma f1rsat1 yakalayabilirsiniz. rnein Stone Mountain Park

ta kayak yapabilirsiniz.