Georgia’nın yüzde 79’unu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 1 oranında Musevi ve yüzde 0,5 oranlarında Müslüman, Budist ve Hindu yaşamaktadır. Herhangi bir inanca mensup olmayan kişiler nüfusun yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.