Georgia'da İklim ve Hava Durumu

Augusta-and-vicinity-6034963-smalltabletRetina.jpg

Florida kadar olmasa da tropikal bir iklime sahip olan Georgia da yazlar genelde s1cak ve nemli geer. Temmuz ay1nda ortalama 32 derecelik bir hava s1cakl11na sahiptir. K1_lar ise 1l1k gemekte, ocak aylar1nda ortalama 6 derecelik bir hava s1cakl11 grlmektedir. Eyaletin belirli blgelerinde, su kenar1na olan yak1nl1a ve ykseltilere bal1 olarak hava dei_imi grlebilir. Zaman zaman kas1rga ve hortumlara rastlansa da, en kt hortum en son 2008 de meydana gelmi_tir, binalarda da e_itli hasarlara yol am1_t1r. Dorudan k1y1da olmas1 sebebiyle kas1rgalara kar_1 savunmas1z olan eyalet, 20. yzy1lda azalan kas1rgalardan dolay1 art1k ok da fazla doal felakete sahne olmamaktad1r.