Georgia'nın Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

Housing_Portraits_011.jpg

Eyaletin ba_kenti olan Atlanta, ayn1 zamanda byk _ehirlerden biridir. Eyaletin _ehirleri genel olarak farkl1 zellikleriyle bilinir. Turistik, ekonomiye kat1lan deer, retim ve doal gzellikleriyle e_itli niteliklere sahipleridir. Atlanta d1_1nda dier bilinen _ehirler ise Columbus, Savannah, Macon, Albany, Athens ve Roma

d1r. Atlanta, 4 milyona yak1n nfusu ile ABD nin en abuk byyen _ehirlerinden biridir. Metropol alan1 olarak Amerika Birle_ik Devletleri nin eyaletleri aras1nda 9. s1ras1ndad1r. Trenle Atlanta ya ula_1m geli_mi_ ray sistemi sayesinde olduka kolayd1r.

Columbus _ehri Atlanta n1n 160 km gneybat1s1nda yer almaktad1r. Turizm konusunda nemli bir yere sahip olan _ehir, ABD ordusu iin de nemli merkezdir. Chattahoochee Nehri zerinde en uzun rafting pisti, Milli Piyade Mzesi dahil daha birok mze burada grlebilecek yerler aras1ndad1r.

Stratejik bir liman kenti olan Savannah ayn1 zamanda ABD nin en eski kentidir. Eski sokaklar1n1 ve yap1lar1n1 her y1l binlerce turist ilgiyle ziyaret etmektedir. Ulusal tarihi alanlar1ndan biri olan Savannah Tarihi Blgesi; Savannah Viktorya Tarihi Blgesi ve 22 parkl1 meydan1 ile kent merkezini kapsamaktad1r.

Macon, Yoshino kiraz aac1yla dnyan1n kiraz ba_kenti

olarak bilinir ve bahar aylar1nda kiraz iei kutlamalar1 yap1l1r. ok fazla tarihi binaya ev sahiplii yapar ve kompakt bir merkeze sahip olduundan yryerek gezmek olduka kolayd1r.

Georgia n1n gneybat1s1nda bulunan, metropol blgesinin ba_l1ca kenti olan Albany, eyaletin sekizinci byk _ehridir. zellikle me_e aac1 olmak zere, e_itli aa ve parklar1yla nldr, hatta bu konuda bir sertifikaya sahiptir.

Roma _ehri, Etowah ve Oostanaula Nehirlerinin birle_mesiyle in_a edilmi_ ve stratejik avantajlar1ndan dolay1 uzun sreler farkl1 etnik gruplar taraf1ndan i_gal alt1nda bulunmu_tur. Tarihi blgeleri, saat kulesi ve mzeleri grlmeye deerdir.