Massachusetts eyaletinin büyük çoğunluğunu yüzde 57 ile Hristiyanlar oluşturmaktadır. Hristiyanların yüzde 21’i Protestanlığı benimsemiştir. Quebec, Portekiz, İrlanda, İtalya, Polonya ve Latin Amerika’dan alınan yoğun göçler sebebiyle eyaletteki Hristiyanların yüzde 34 ile çoğunluğu Roman Katolik’tir. Nüfusun yüzde 3’ü Musevi olan Massachusetts’de Müslümanlık, Budizm, Hinduizm, Paganizm ve Mormonluk da görülmektedir.