Resmi dil konusunda oldukça karışık bir eyalettir. Herhangi bir dili resmi dil olarak kabul etmemeye karar vermiş olsalar da İspanyolca ve İngilizce resmî dil olarak sayılmaktadır. İngilizce eyalette yüzde 64, İspanyolca yüzde 28, Navajo dili de yüzde 4 oranında konuşulmaktadır.