New Mexico’da’da Din ve İnanç

New Mexico’nun yüzde 70’ini Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 2 oranında Musevi ve Budist nüfus yaşamaktadır. Yüzde 3 oranında diğer dinlere mensup kişilerin yaşadığı eyalette, Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler nüfusun yüzde 22’sini oluşturmaktadır.