Halkın çoğunluğunun Hıristiyan (%81) olduğu Tennessee’de, Katolikler nüfusun %6’sını oluştururken %73’ü ise Protestanlık mezhebine bağlıdır. Tennessee’de Yahudi, Müslüman ve Budistlerin her birinin oranı %1’i aşmamaktadır. Ayrıca, eyalette %3 oranında da Agnostik yaşamaktadır.