the-auto-workers-union-and-the-vw-are-squaring-off-at-a-plant-in-tennessee.jpg

Tennessee’nin ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörüne dayanmaktadır. Bu sektöre kamu görevleri, ticaret, ulaşım, çeşitli mali ve profesyonel hizmet, eğitim, sağlık hizmetleri, dinlence ve konuk ağırlama hizmetleri de dahildir. Eyalette bulunan pek çok park, tarihi alan ve eğlence tesisleri ile turizm de bu miktarda gelişmekte olan bir sektördür.

20. yüzyıldan sonra düşüşe geçen bir sektör olmasına rağmen, imalat hala Tennessee’de önemli bir yere sahiptir. Eyalette en çok bilgisayar, elektronik donanım, ulaşım donanımı, kimyasal ve metal ürünler üretilmektedir. Ayrıca son yıllarda araba imalatı da gelişmekte olan sektörlerdendir.

Tarım ve ormancılık eyaletin gelirinde çok küçük bir paya sahip olmaktadır. İşgücünün çok kısıtlı bir miktarının bulunduğu tarım sektörünün başlıca ürünleri pamuk, soya fasulyesi, saman, tütün, mısır ve küçük tahıllardır. Buna ek olarak hayvancılık da neredeyse aynı düzeylerde seyretmektedir.