00wyoming4-master675.jpg

Wyoming’in en büyük ekonomik gelir kaynağı madencilik sektörüdür. Buna ek olarak, Wyoming kömür, petrol ve doğal gaz üretiminde önde gelen eyalet konumundadır. Madenciği, hükümet hizmetleri (devlet okulu, hastane, ulaşım, demiryolu, telefon şirketleri, elektrik, su, gaz dağıtımı vb.) takip etmektedir. İkinci büyük sektör olmasına rağmen, Wyoming halkının yüzde 20’den fazlasının çalıştığı hizmet alanı en çok çalışan kapasitesine sahip olan sektördür. Wyoming’de imalat az yapılmakla birlikte, eyaletin en önemli ürünü soda külüdür ve ikinci sırada petrol rafinesi gelmektedir. Diğer imalat ürünleri ise, metal konteynır, yapısal metaller, orman ürünleri, rafine şeker ve meşrubattır. Çok önemli bir gelir kaynağı olmamakla birlikte Wyoming’te tarım da yapılmaktadır. En çok saman üretiminin yapıldığı eyalette hayvancılık daha çok ön plandadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yanı sıra süt ve süt ürünleri üretimi de yapılmaktadır.