Nüfusun çoğunun (%71) Hristiyan olduğu Wyoming’te, Katolik mezhebine bağlı olanlar %14, Protestan mezhebine bağlı olanlar ise %44 oranındadır. Müslüman, Yahudi, Hindu ve Budistlerin her biri yaklaşık %1 oranındayken; Ateist ve Agnostiklerin oranı ise %3’tür.