Myanmar (Burma) Din

Halkın yüzde 89'u Budist'tir.
Toplam nüfus içinde

  • %4 oranında Hristiyan,
  • %4 oranında Müslüman,
  • % 2 Çeşitli Çin inançları ve Animizm
  • %1 oranında Hindu bulunmaktadır.