Bar Resmi Dili

Ülkenin resmi dili Karadağca’dır. Ancak farklı kökenlerden pek çok kişi yaşadığından Karadağ’da; Sırpça, Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça dilleri de konuşulmaktadır.