Bartın Hakkında Bilinmesi Gerekenler

bartin.jpg

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın, kuzeyindeki 59 kilometrelik sahil şeridiyle Karadeniz'i çevrelemektedir. Doğuda Kastamonu, güneydoğuda Karabük, batıda ise Zonguldak illeri ile çevrili olan Bartın 2143 kilometrekarelik bir alana kuruludur.

Bu bölgede yazlar sıcak, kışlar serin geçerken kentte ılıman deniz iklimi (karadeniz iklimi) hüküm sürmektedir. Denize yakınlığı ve pek yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve balkanlardan gelen hava kütlelerinin etkisine açıklığa neden olmaktadır.

Bartın'ın ılıman iklimi tarım için çok uygundur. Ancak tarım arazilerinin küçük parçalar halinde çok dağınık ve yer yer engebeli olması nedeniyle yörede hakim ekonomik sektör olan kömürcülük, tarımdan gelir elde etme düşüncesini arka plana itmiştir. En yüksek nokta Keçikıran Tepesi’dir (1619 m.). Aladağ, Kocadağ, Karadağ, Kayaardı, Karasu ve Arıt dağları ise bölgenin en önemli dağlarıdır. Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır. Bartın Irmağı ve kolları tarafından derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir.

Verimli arazilere ve akarsulara sahip olan bu bölge tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. M.Ö. 1200'lere kadar Gaska Kavmi’nin egemenliğinde kalan bölge Gaska-Hitit uygarlığının yaptığı savaş sonrasında Krigen Kavmi’nin himayesi altına girmiştir. Daha sonraki tarihlerde Kokon, Henet ve Paflagonyalılar bu bölgeye hakim olmuşlardır. Bartın 11. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu’nun himayesi altında ticaret merkezi halinde konumlandırılmıştır. Ancak Bizans egemenliğinin bu bölgedeki hakimiyeti uzun sürmeyerek iki yüz yıllık Selçuklu egemenliği altına girmiştir. Son dönem olarak önce Candaroğlu Beyliği’nin daha sonra da Osmanlı Devleti’nin toprakları arasına katılmıştır.