Brazzaville (UTC+1) ile Türkiye (UTC+2) arasında 1 saat fark bulunur. Brazzaville Türkiye’den 1 saat geridedir. Türkiye’de saat 15.00 iken Brazzaville’de 14.00’tür.