İsrail’in Kısa Tarihi

Uzun süre dünyanın her köşesinde devletsiz bir toplum olarak yaşayan Yahudiler Nazi Almanyası'nın kendilerine soykırım uygulamaya başlamasıyla Filistin’e göçmeye başladılar. II. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra, 1947'de alınan Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin’in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verildi. İsrail bu kararı kabul ederken Araplar reddetti. Kudüs şehrine ise BM denetiminde milletlerarası bir bölge statüsü tanındı. Bu çözüm Arapları tatmin etmedi. İsrail-Filistin Savaşı başladı. 1949 yılının ilk aylarında BM nezdinde İsrail ile onunla savaşan Arap ülkelerinin arasında müzakereler düzenlendi ve bunların sonucunda bir ateşkes anlaşması imzalandı. Anlaşma uyarınca sahil şeridi, Celile ve tüm Necef İsrail’e, Gazze Mısır yönetimine ve Yehuda ve Samiriye (Batı Şeria) ile Kudüs'ün Eski Şehir'in de dâhil olduğu doğu kısmı Ürdün’e, batısı da İsrail’e bırakıldı. İsrail'in Filistinliler ile olan gerginliği ise hala sürmektedir.