Gozo Adası Türkiye Dış Temsilciliği

Valetta Büyükelçiliği

Adres: 35, Sir Luigi Preziosi Square, Floriana-MALTA

Telefon: +356 21 22 34 24

Faks: +356 21 22 43 08

e-posta: embassy.valletta@mfa.gov.tr