Sana Resmi Dili

Yemen Cumhuriyeti’nin resmi dili Arapça’dır. Ancak hem ülke genelinde hem de Sana’da Balochi dili, Sami dilleri ve Rusça gibi pek çok dil de konuşulmaktadır.