Key West, Türkiye’ye göre 8 saat ileridedir. Türkiye’de saat 07.00 iken Key West’te saat 23.00’tür.