İsmini Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başkanı George Washington’dan alan Washington yalnızca Amerika tarihi için değil, insanlık tarihi için de çok önemli bir eyalettir. Şimdiye kadar keşfedilen en eski ve bütün şekilde kalabilmiş insan kalıntısı Kuzey Amerika’da, Washington eyaletinde bulunmuştur.

Avrupalıların bölgeyi keşfinden önce aborjin Amerikan kabileleri bu coğrafyada yaşamaktaydı. Kayıtlara geçmiş olan, Avrupalılar tarafından Washington kıyısına düzenlenen ilk seyahat, İspanyol kaptan Don Bruno de Heceta tarafından gerçekleştirilmiştir. Don Bruno de Heceta, Pasifik’i İspanyol Gölü olarak adlandıran ve tüm kıyılarının da İspanya İmparatorluğu’na ait olduğunu belirten Tordesillas Antlaşması gereğince, Prince William Koyu’na kadar olan kıyıdaki karaların kendilerine ait olduğunu iddia etmiştir.

Fakat 1790 yılında yapılan İngiliz-İspanyol Nootka Sözleşmesi ile İspanya’nın ayrıcalıklı olma iddiaları son bulmuş ve bu sözleşme sayesinde Northwest Sahili’ni kâşiflere ve tacire açılması sağlanmıştır. Eyaletin milletlerarası sebep olduğu bir diğer anlaşmazlık ise, 1846 yılında gerçekleşen Oregon Sınır Anlaşmazlığı’dır. Bu anlaşmazlığın ardından Oregon Antlaşması uygulanmıştır. Antlaşmanın sonucu olarak bölge, Amerikalılar tarafından Birleşik Krallık’tan tamamen devralınmıştır.