Girne Festivaller

Girne Kültür Sanat Günleri (Haziran-Eylül) Kentlerin ekonomik, turistik, kültürel ve sosyal yaşamında büyük bir öneme sahip olan kültür ve sanat faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla özgürlük, barış gibi temalarla gerçekleştirilmektedir.

Kıbrıs İpek Kozası Festivali (Mayıs) Kıbrıs kültüründe büyük önemi olan ipek, koza ve buna bağlı el sanatlarının yaşatılması, gelenek göreneklerin devam etmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla geleneksel olarak düzenlenmektedir.

Ozanköy Pekmez Festivali (Ağustos)

Zeytin Festivali (Ekim)

Doğanköy Alıç Festivali (Kasım)