Goa Vize İşlemleri

Hindistan seyahatinde bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Hindistan Cumhuriyeti, vize muafiyet hakkını sadece T.C. Diplomatik Pasaport (siyah) hamillerine, 90 gün süreli olarak vermektedir.